A downloadable game for Windows

Download NowName your own price

Muzyka :

Abstract- I am good.


Jeżeli chcesz mi pomóc możesz zostawić donację.


Gdy będziesz w menu naciśnij "Q" aby zacząć grę.

Gdy jesteś w grze wciśnięcie klawisza "Esc" sprawi, że wrócisz do menu. Gdy już jesteś w menu i naciśniesz "Esc" ponownie, to wtedy wychodzisz z gry.

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

Nowa gra.zip 53 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.